Psychoterapia warszawa - strona gabinetu Julii

Strona główna - psychoterapia warszawa

Oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologicznej w centrum Warszawy. Jeżeli czujesz że nie potrafisz sam poradzić sobie z rozwiązaniem konkretnego problemu, zapraszamy do skorzystania z porady u psychologa. Ta forma pomocy obejmuje zwykle od jednego do kilku spotkań i skoncentrowana jest na poszukiwaniu oraz omówieniu nowych, innych niż dotychczas sposobów przezwyciężenia trudności z którą się zmagasz. Czasami łatwiej porozmawiać z kimś kto nie jest emocjonalnie zaangażowany w Twoją sytuację, i będzie potrafił spojrzeć na problem z innej perspektywy, pomagając jednocześnie dostrzec nowe aspekty jego rozwiązania.


Jeżeli oprócz rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej chciałbyś też lepiej poznać i zrozumieć siebie (swoje uczucia, myśli i zachowania), nauczyć się łatwiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi w Twoim otoczeniu, poznać przyczyny swojego cierpienia i niepokojących Cię objawów zapraszamy do skorzystania z psychoterapii indywidualnej. Ta forma pomocy jest szczególnie skuteczna jeśli podejrzewasz u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), uzależnienie, kłopoty seksualne, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywasz zespół stresu pourazowego.

W zależności od potrzeb i charakteru przeżywanej trudności, oferujemy: psychoterapię krótkoterminową obejmującą od kilku do kilkudziesięciu spotkań i stosowaną głównie w celu rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji życiowej, lub psychoterapię długoterminową, której czas trwania uzależniony jest od ustalonych wspólnie z terapeutą celów terapii i związana jest głównie z odkrywaniem problemowych obszarów, które negatywnie wpływają na nasze funkcjonowanie, a także poszukiwaniem aspektów które można zmienić, żeby poprawić sobie jakość życia.

Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacją z psychologiem. Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w Twojej ogólnej sytuacji życiowej. W wyniku konsultacji terapeuta może zaproponować formę pomocy dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do wizyty w Gabinecie Psychologicznym w Warszawie.

Oferta psychoterapii

Rehabilitacja par w olbrzymiej dawce gromadzi się na pomocy w rekonstruowaniu wymiany, zaufania tudzież przerwaniu.

Zobacz więcej »

Wszystko o psychoterapii

Psychoterapeuci psychodynamiczni indywidualizują ruch misji z pacjentem w oparciu o identyfikację zdziałaną w spójnym.

Zobacz więcej »

Ile trwa wizyta u psychologa

Psychoterapeuci psychodynamiczni indywidualizują nurt powinności spośród pacjentem w oparciu o ocenę dokonaną.

Zobacz więcej »

Dane adresowe:

Psychoterapia Julia
ul. Olbrachta Jana 10
01-111 Warszawa

Telefon: +48 22 462 61 43
E-mail: biuro@psychoterapia-julia.warszawa.pl

Zobacz więcej »